พนักงานทำการ Login เพื่อเริ่มการขาย
Username:  
(Username เป็น รหัสพนักงาน, ตัวเล็ก ตัวใหญ่ ต่างกัน)
Password:  
 
  พนักงานลงทะเบียนเพื่อสมัครขายบริการเสริม
  ลืมรหัสผ่าน (ระบบจะส่งข้อมูล Username/Password ไปที่ Email ค่ะ)